Tag: Triratna Stockholm

Vad ska kläckas ur detta ägg?
Nytt center

Idéskiss

By Viryabodhi on Tue, 27 Nov, 2012 - 16:27

Idéskiss

By Viryabodhi on Tue, 27 Nov, 2012 - 16:27
Under Sanghadagen 25 november 2012, hade vi en presentation och Helene visade bl.a. denna Idéskiss för hur ett Nytt center skulle kunna se ut.
Stockholms buddhistcenter
Stockholms buddhistcenter

Mitra ceremonier 10 sept 2012

By Viryabodhi on Tue, 11 Sep, 2012 - 10:36

Mitra ceremonier 10 sept 2012

By Viryabodhi on Tue, 11 Sep, 2012 - 10:36

Igår kväll hade vi mitraceremonier för tre nya mitror: Marianne Bengtsson, Jessica och Tomas Lindblom. Det var en härlig kväll, ledd av Hridayacandra och Viryabodhi, och ca. 28 personer var närvarande, varav vänner, mamma, man, partner och son till de tre fanns med. Hridayacandra pratade om vad det innebär att bli mitra i Triratna, och introducerade sedan Marianne och Jessica (som sedan fick säga några ord), och sedan introducerade Viryabodhi Tomas (som också sa några ord). Själva ceremonin ägde rum i...

Stockholms buddhistcenter
Stockholms buddhistcenter

Uppstart för Nytt center

By Viryabodhi on Tue, 24 Apr, 2012 - 13:29

Uppstart för Nytt center

By Viryabodhi on Tue, 24 Apr, 2012 - 13:29Uppstartskväll för Nytt center
Måndagen den 16 april 2012 träffades en del av sanghan på Sanghakvällen för att brainstorma runt ett Nytt center. Energi, entusiasm och kreativa tankar kännetecknade mötet. Att växa in i ett Nytt center ger också oss som sangha och medlemmar i sanghan möjlighet att växa i processen. Många idéer lyftes under kvällen som t.ex.; kulturkvällar, barnaktiviteter, öppna föredrag för större grupper, festivaler, caféverksamhet, ökad tillgänglighet, rum för ekohushållning, yoga, qigong, behandlingslokaler för uthyrning med mera. Samtidigt...

Pages