Stockholm

Uppstart för Nytt center

On Tue, 24 April, 2012 - 13:29
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
Uppstartskväll för Nytt center
Måndagen den 16 april 2012 träffades en del av sanghan på Sanghakvällen för att brainstorma runt ett Nytt center. Energi, entusiasm och kreativa tankar kännetecknade mötet. Att växa in i ett Nytt center ger också oss som sangha och medlemmar i sanghan möjlighet att växa i processen. Många idéer lyftes under kvällen som t.ex.; kulturkvällar, barnaktiviteter, öppna föredrag för större grupper, festivaler, caféverksamhet, ökad tillgänglighet, rum för ekohushållning, yoga, qigong, behandlingslokaler för uthyrning med mera. Samtidigt poängterade vi att de flesta av de här aktiviteterna inte är beroende av ett nytt center utan kan realiseras på den ena eller andra nivån redan idag.

Ett center ovan jord, med större yta och ett ”ansikte ut mot gatan” är mer av en mötesplats. Det ger oss en större kontaktyta utåt och ökade möjligheter att nå fler människor och engagera fler. En av grundpelarna i Triratnas vision är att sprida Dharma och ett Nytt center kan vara en väg att gå för att öka våra möjligheter att realisera den visionen, än mer än vad vi gör idag. Projektet i sig ger oss också möjligheter att mötas i nya sammanhang och lära känna varandra i nya konstellationer, kort sagt att bygga sangha.

Viveca Brandberg, Viryabodhi, Helene Kahm och Padmasûrya anmälde sitt intresse för att ingå i en projektgrupp för att starta upp processen och driva den framåt. Om det är någon annan som vill vara med i denna grupp eller bidra på något vis, är hjärtligt välkomna att anmäla sitt intresse. Gruppen kommer att ha sitt första möte under maj. Om man inte vill vara med i projektgruppen så kommer det att finnas andra möjligheter att engagera sig i processen. Alla är välkomna att bidra till projektet utifrån sina förmågor. Energi, glädje, åtagande och arbete kommer att behövas för att vi ska förverkliga vår vision.

Varma kramar till er alla,
Padmasûrya
(vid tangentbordet)
Log in or register to take part in this conversation

Responses

lokabandhu's picture
Hi Padmasûrya, it was great to read about your news and your plans (in Google English translation i admit!) I hope they are successful - please send a story about them for Triratna News anytime you are ready, that would be great. Best wishes, Lokabandhu