Community Highlights
Free Buddhist Audio

The Twelve Days of FBA (2020) - Day 9: 'Body Scan Including the Three Spheres and Diaphragms' by Vidyamala

By Free Buddhist Audio on Sun, 3 Jan, 2021 - 06:00

The Twelve Days of FBA (2020) - Day 9: 'Body Scan Including the Three Spheres and Diaphragms' by Vidyamala

By Free Buddhist Audio on Sun, 3 Jan, 2021 - 06:00

Today Laura Horwood-Benton, supporter and social media design consultant with the Dharmachakra team, spotlights a practice-based gem by Vidyamala, the founder of Breathworks: Body Scan Including the Three Spheres and Diaphragms

Vidyamala’s pioneering work in the field of mindfulness for chronic pain has helped transform many people’s lives. Speaking from personal experience, Laura shares how she has benefited from access to these kinds of practice resources. 

Become a Friend of FBA today! 

Dharmagiri Retreatcenter
Dharmagiri Retreatcenter

The Art of Reflection retreat 4-7 oktober 2012

By Viryabodhi on Sun, 7 Oct, 2012 - 19:54

The Art of Reflection retreat 4-7 oktober 2012

By Viryabodhi on Sun, 7 Oct, 2012 - 19:54Under helgen som gick hade vi en härlig retreat på Dharmagiri då vi tog emot en grundad och väldigt klar undervisning från Ratnaguna, och utforskade olika sätt att reflektera på: på egen hand, i par och i en midre grupp. Kanske någon annan som var med vill skriva en liten “intrycksrapport”…?

Här kommer två inspelade body scan från retreaten, som Ratnaguna ledde och Anita spelade in på sin mobil, och jag konverterade till mp3.

body scan 1 (20...