Dharmagiri night sky

The Art of Reflection retreat 4-7 oktober 2012

On Sun, 7 October, 2012 - 19:54
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
Under helgen som gick hade vi en härlig retreat på Dharmagiri då vi tog emot en grundad och väldigt klar undervisning från Ratnaguna, och utforskade olika sätt att reflektera på: på egen hand, i par och i en midre grupp. Kanske någon annan som var med vill skriva en liten “intrycksrapport”…?

Här kommer två inspelade body scan från retreaten, som Ratnaguna ledde och Anita spelade in på sin mobil, och jag konverterade till mp3.

body scan 1 (20 min.)
http://stockholmsbuddhistcenter.se/mp3/Ratnaguna-body-scan-1.mp3
body scan 2 (15 min.)
http://stockholmsbuddhistcenter.se/mp3/Ratnaguna-body-scan-2.mp3

med metta, Viryabodhi
Log in or register to take part in this conversation