Dharmagiri night sky

Texter – Anapanasati-retreaten januari 2015

On Wed, 28 January, 2015 - 16:49
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
Här är några texter som jag använde som inpsiration för retreaten, av Vaddhaka och Dhammarati, samt de 16 verserna för de fyra tetraderna.
Log in or register to take part in this conversation