Stockholm

Meditationskurs fördjupning

On Wed, 16 October, 2013 - 11:58
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
Meditationsfördjupning

12 november – 10 december

kl. 18.30 – 21.00

Denna meditationskurs leds av flera olika ordensmedlemmar, se nedan, och har lite olika tema för varje kväll. Ratnasara är med flera kvällar också, och Helene Kahm varje gång.
ANMÄL dig här
http://stockholmsbuddhistcenter.se/index.php?option=com_dtregister&Itemid=147&eventId=117&controller=event&task=individualRegister
eller genom centret, info [at] stockholmsbuddhistcenter.se eller ring 08 641 8849,

12/11 ”Kroppen som ett berg, … och hjärtat som havet.”
 Att använda vår föreställningsförmåga i meditationen – leds av Viryabodhi.

19/11 “Att gå djupare i meditation.” – leds av Hridayacandra.

26/11 ”Hur man arbetar och bemöter hinder och svårigheter som uppstår i meditation” 
 – leds av Pavarabodhi.

3/12 ”Metta i meditation och i vardagen” – leds av Viryabodhi.

10/12 ”Där meditation möter reflektion och/eller vördnadspraktik” – leds av Vidyapriya.

Log in or register to take part in this conversation