Triratna Nederlandse vertaling groep

poejaboek nieuwe versie 2020

On Thu, 4 November, 2021 - 10:33
sobhanandi's picture
sobhanandi

Een paar vertalingen van boeken over de Dharma van Sangharakshita en een nieuwe versie van het Triratna poejaboek.

Log in or register to take part in this conversation