Welcome to Czech

Čeština
Čeština

As a teaser here is the five precepts in Czech, or Čeština, translated by Prajñānītā:

1. Skutky láskyplné milosrdností, očistím své tēlo.

2. Otevřenou štědrostí, očistím své tělo.

3. Klidem, prostotou a spokojeností, očistím své tělo.

4. Pravdivou komunikací, očistím svou řeč.

5. Pozorností jasnou a zářivou, očistím svou mysl.