Stockholm

Insamlingskampanj för nytt center

On Sun, 23 February, 2014 - 15:08
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
Nu har vi lanserat en insamlingskampanj för ett Nytt buddhistcenter för Triratna i Stockholm. Det finns nu information på hemsidan och många i sanghan får hem denna folder. Läs och begrunda. Steg för steg blir det lite verkligare.

med metta,
Viryabodhi
Log in or register to take part in this conversation