Fadderbarn på ITBCI

Foto februari 2019

On Wed, 27 February, 2019 - 08:07
Viryabodhi's picture
Viryabodhi

Här är ett foto på alla elever, lärare, personal och skolans “director” (den vördade 14:e Dhardo Rinpoche), som jag fick av Chenzom, rektor på skolan. Det var Dhardo Rimpoche den 13:e som grundade skolan och som också var en av Sangharakshitas tibetanska lärare, och hans närmsta vän under åren han bodde i Kalimpong.

Log in or register to take part in this conversation