Dharmagiri night sky

Tillflykt till en retreat, 28/11 - 1/12

On Thu, 14 November, 2013 - 10:19
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
Vad gör du innan jul? Hur skulle det vara att komma till Dharmagiri, släppa allt och leva enkelt i 3 dagar?

Du är välkommen att utforska “stillhet, enkelhet och förnöjsamhet” tillsammans med Shridaya och Viryabodhi. Det blir ett enkelt program med meditation, stillhet, tystnad, informella dharmasamtal, mantra & puja; och troligtvis god mat.

Anmäl dig genom centret:
http://stockholmsbuddhistcenter.se/index.php?option=com_dtregister&task=category&list1=3&Itemid=149

med metta,
Viryabodhi
Log in or register to take part in this conversation