Dharmagiri night sky

september på Dharmagiri

On Fri, 12 October, 2012 - 20:37
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
För att fortsätta berätta om Gröngölingarna…

I den förra månadens brev skrev jag om dessa två fåglars sista färd och krasch mot glasverandefönstret. För några veckor sedan såg jag en halvvuxen unge spatsera på gårdsplan! Den såg frisk och välmående ut och man kan anta att det var en unge som överlevt och klarat sig bra på egen hand.

Ett flertal retreater har passerat denna månad. Satyaprabha, Fredrik Busk och Viktor Bäckström ledde en Ung Buddhist retreat. Dikterna som skrevs då och sattes upp på väggen vittnar om att det var en kreativ helg. De hänger där ännu, lästa och uppskattade av andra!

Dharmagiri hade sin första eko-retreat ledd av Aryaka och Padmasurya, och andra Gröna Buddhister. Den var mycket uppskattad, och jag kan bara glädjas åt den entusiasm och kreativitet som flödar just nu i sanghan vad det gäller arbetet att förena inre, yttre miljö och buddhism till ett sammanhållet koncept! Gå gärna in och njut av bilder och text på Gröna buddhisters blogg.

I slutet av månaden hölls en uppskattad Sanghahelg där vi förvandlade delar av vår ogräsplan till grusplan med hjälp av grannen Hasse och hans grävmaskin. På grund av allt regnande har vi inte kunnat slutföra arbetet än. Hasse och jag kommer att fortsätta när marken torkat upp. En hel del sly togs bort, den regniga sommaren har gjort att all grönska frodats mer än väl. Stuprännorna har rensats, som alltid välfyllda och igensatta med löv. Som dana har Dharmagiri fått en stupränne-rensare med långt skaft, så nu kanske fler vågar sig på att rensa, då man nu bara behöver klättra hälften så högt! Inne-arbete har gjorts för att göra våra hus alltmer funktionella och vackra. Det var en uppskattad helg trots regn och lera!

Vi har under en tid öppnat upp Dharmagiri för en meditationskväll en gång i veckan för de som lever i Bännbäck och byarna omkring! Pär och jag kommer att hjälpas åt och på premiärkvällen, onsdagen den 26/9, kom det inte mindre än 9 stycken trevliga människor! Roligt och mycket lyckat! Vi ska till en början hålla 3 sådana kvällar.

Jag har en tid letat efter lokala ekologiska odlare i trakten, att köpa grönsaker av. Det är ett sorgligt faktum att jag ännu inte hittat några. Havregryn och mjöl, allt kravodlat, köper vi in från Stora Hällsta kvarn, som ligger 3 km utanför Sala. De odlar, maler och säljer direkt från sin gård. De odlar och tillverkar även rapsolja som vi köper från dem. Ett plus i kanten är att det dessutom är billigt, dryga tredjedelen mindre kostnad mot affärspriserna på det ekologiska! Men det här med grönsaker, jag har nu sökt mig tillbaka till mina bekanta odlar-vänner i Hedemora-trakten istället, och har köpt in 50 kg kravpotatis, bl a halva kostnaden mot att köpa i affär. I vår kommer jag att ta kontakt med lokala krav-grönsaksodlare i hopp om att vi kan få till något samarbete. Svampar har det funnits var man än vänder blicken i skogen och många har plockat under retreaterna och en del har frysts in. Jag har plockat lingon, så kanske har vi årskonsumtionen av lingonsylt i hamn.

Som ni ser och läser är det fullt med aktiviteter här på Dharmagiri, jag ser fram emot oktober….

Med metta,
Maya


Log in or register to take part in this conversation

Responses

rodashruti's picture
Jag älskar Google Translate. Lycka till med dina ekologiska grönsaker!