Dharmagiri night sky

Retreat med Maitreyabandhu

On Sun, 12 May, 2013 - 20:22
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
Under en fyradagars retreat i maj 2013 Dharmagiri, gav Maitreyabandhu fyra seminarier om ”De fem stadierna i det andliga livet” så som dom förstås och utövas inom Triratna. Han hämtar inspiration till stor del från den undervisning som Sangharakshita och Subhuti givit under senare år. Maitreyabandhu bidrar själv med en otroligt levande framställning och konkretiserar temana på ett sätt som blev mycket uppskattat på retreaten, och säkert kommer att uppskattas av många fler. Här är länkar till seminerierna i den ordning de gavs.

1. Introduction and integration
http://www.freebuddhistaudio.com/audio/details?num=LOC1652

2. Positive emotion – skilled action
http://www.freebuddhistaudio.com/audio/details?num=LOC1653

3. Spiritual death
http://www.freebuddhistaudio.com/audio/details?num=LOC1654

4. Spiritual rebirth
http://www.freebuddhistaudio.com/audio/details?num=LOC1655

5. Tips before a meditation: http://www.freebuddhistaudio.com/audio/details?num=LOC1656Log in or register to take part in this conversation