Dharmagiri night sky

Ordination, sanghahelg och småpyssel

On Thu, 16 October, 2014 - 09:19
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
Rapport från Dharmagiri (september 2014)

Som alla troligen minns hade vi en osedvanligt vacker och varm september i år. Vädret passade perfekt för Sanghahelgen, då vi som vanligt vid denna tid på året mest arbetade utomhus, bl.a. med att ta ned lite träd och sly, byggde en tillfällig trapp till verkstaden, rensade i rabatter, grävde större grönsaksland m.m. Vi målade också det nya rummet på övervåningen i gröna huset och väggarna i korridoren utanför, i en vacker ljusgrön färg och mörkare grön på några väggar.

Månadens stora händelse var Ordinationsretreaten för män, som Satyaraja ledde och på vilken Viriyavasin blev ordinerad av Bodhiketu. Det var den första ordinationsretreaten som hållits på svensk mark och den första ordinationen på Dharmagiri. Temat för retreaten var de 4 Brahma viharorna (metta, medkänsla, medglädje och jämnmod) som Satyaraja introducerade och mycket vackert guidade oss igenom. Den första helgen var vi 25 personer och därefter 19 för resten av veckan, sedan helgbesökarna (lärare, studenter etc.) åkt hem. Det var en bra storlek för denna retreat. Den engelska ordensmedlemmen Bodhiketu (som bor på Adhisthana retreatcenter) spenderade mycket tid med Viriyavasin och förberedde honom för det stora steget att bli ordinerad in i Buddhistorden Triratna. Vi hade också två andra personer som icke-svensktalande på retreaten, Greg (som bor och arbetar på Guhyaloka retreatcenter, Spanien) och Guhyavajra (som i november flyttar till Stockholm).

Det varma vädret tillät flera av oss att bada och simma i Dalälven; några badade varje dag, även om det mot slutet blev ganska kallt på nätterna och temperaturen i älven allt lägre. På morgnarna låg allt som oftast landskapet insvept i en mjuk dimma, som lättade framåt 9-10-tiden. Det var som om alla omständigheter samarbetade för att skapa så goda omständigheter som möjligt för retreaten, både yttre och inre.

Viriyavasin hade sin privata ordination på torsdagskvällen på en ”hemlig” plats och retreaten kulminerade sedan på lördagen, då 18 personer från Stockholm och Västerås kom upp för att bevittna den offentliga ordinationen. Satyaraja ledde den vackra ceremonin och vi fick reda på att Viriyavasin betyder ”han som har kontroll över (bemästrar) sin energi” – mycket passande namn. Efter att ha varit i tystnad under stor del av retreaten blev det nu en uppslupen och positiv ljus stämning.

Efter ordinationsretraten höll Birgitta ställningarna i 4 dygn och njöt av indiansommaren. Hon tog hand om blommor, städförråd m.m. Och direkt efter henne kom Viryabodhi upp över helgen för att se till stället, måla och sätta upp lister i det nya rummet, rengöra pelletsbrännaren etc.

Under hela september var Shridaya iväg på två retreater i Spanien, dels en retreat om permakultur på Ecodharma och en ordensretreat på Akashavana. Viryabodhi var därför lite mer än vanligt på Dharmagiri och skrev denna rapport.

Log in or register to take part in this conversation