Dharmagiri night sky

oktober – december 2012 på Dharmagiri

On Mon, 7 January, 2013 - 15:44
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
Sammandrag av Maya

Oktober månad inleddes med en fullbokad reflektionsretreat torsdag-söndag, med temat ”The Art of Reflection” som leddes av Ratnaguna (författare av boken med samma titel), från England.

En rehabiliteringsgrupp från Sala kom hit för att under ett par timmar få information om buddhism, vad retreater är samt prova på att sitta lite själva.

Under november månad hölls inte mindre än tre retreater. En mansretreat ledd av Vaddhaka och Viryabodhi från torsdag-söndag med 11 deltagare, med Triratnas system för andlig praktik som tema. En hart när fullbokad kvinnoretreat torsdag-söndag, ledd av Taraka och Hridayacandra, med Buddha Amitabha som tema. Den tredje, också den under en torsdag-söndag, var en fördjupningsretreat i mindfulness och leddes av Viryabodhi.

Under början av december månad hölls sanghahelg, med 5-6 deltagare som arbetade bl.a. med det som ska bli ett kontor/grupprum på övervåningen av gröna huset, snöskottning, säkerhetsåtgärder i pannrummet m.m.
Snart nog stod julen för dörren och mellan 6-8 stycken tillbringade några lugna och sköna dagar på Dharmagiri. Året avslutades med den fullbokade och mycket uppskattade vinterretreaten ”Integration, insight and receptivity” med Tejananda från Vajraloka, UK. Tejananda, som ledde en sommarretreat för två och ett halvt år sedan, lärde sig denna gången även att åka skidor.

Onsdagens meditationskvällar för folk i de närliggande byarna har fortsatt under hela terminen. Någon har fallit ifrån och någon har kommit till. Vi har oftast trevligt småprat över en kopp té och därefter meditation. Nu gör vi två sittningar med uppmärksamhet på andningen och därefter metta bhavana, ibland någon kroppsmeditation. Pär och jag varvar fortfarande ledarskapet.

Med metta

Maya


Log in or register to take part in this conversation