The Community Toolkit for Uncertain Times

Newydd! Myfyrdod yn y Gymraeg

On Tue, 9 March, 2021 - 11:39
Kamalagita's picture
Kamalagita

Cyfle i ddysgu myfyrio Bwdhaidd trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. 

Croeso cynnes i bawb. 

Cyfle i ymlacio ac ehangu’r meddwl a’r corff. 

Cyfle i ddatblygu ein sgiliau caredigrwydd, pwyll a llawenydd i’r raddfa uchaf! 

Bob pythefnos ar nos Fawrth am 7.15 o’r gloch y nos yn dechrau ar 23/3/2021.

AM DDIM!

Manylion yma: https://cardiffbuddhistcentre.com/events/event/newydd-myfyrdod-yn-y-gymr