Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Solen Och Månen: Dualism Och Icke-Dualism

Tue, 11 Jun, 2019 - 00:00
Ett delande av reflektioner som berör såväl obeskrivlig visdom som buddhistisk konst med dess rika symbolik och ikonografi.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Bodhicitta-Viljan Till Uppvaknande

Mon, 16 Oct, 2017 - 00:00
Ett föredrag från en dharmakväll på temat bodhicitta - viljan till uppvaknande för alla varelsers skull.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

The Transformative Benefits of Appeals

Wed, 4 Oct, 2017 - 00:00
Kusaladevi gave this lovely talk on the topic of Karuna door-knocking appeals to the Stockholm sangha. Here she encourages the audience to take part in appeals by explaining three main benefits and how they can be transferred to daily life - transforming both self and world. Talk given at Stockholm Buddhist Centre, Sangha Night 12th June 2017.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Metta Bhavana (1 Track)

Tue, 18 Aug, 2015 - 00:00
En ledd metta bhavana meditation, som hjälper dig få kontakt med och odla kärleksfull vänlighet gentemot dig själv och andra, i de klassiska fem stadierna, och med en kort introduktion. (Obs. endast ett spår!) Tack till George Allen för inspelning och mixning.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Sangharakshita As Friend and Teacher

Sat, 18 Apr, 2015 - 00:00
A personal talk by Guhyavajra reminiscing about Sangharakshita as friend and teacher. Talk given the 17th of april 2015 at the Stockholm Buddhist center
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Puja som praktik

Fri, 25 Feb, 2022 - 00:00
Tre föredrag om puja, vördnad och ritual, och dess plats i den buddhistiska praktiken. Varför finns detta inslag i buddhismen och hur kan det rent praktiskt gå till? Inspelningar från en stadsretreat över en helg i februari 2022.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Sjaelvupptaeckt I Det Andliga Livet

Sun, 14 Nov, 2021 - 00:00
En kväll med Viryabodhi på Dharmakvällen 8-11-21, på Stockholms Buddhistcenter. Vi kommer till den tredje myten för det andliga livet (de andra är själv-utveckling och själv-uppgivelse), som Subhuti skrev en artikel om 2004, "The Three Myths in the Spiritual Life", publicerad i Madyamavani. Kvällen inleds med 12 minuter meditation, sedan kommer föredraget. Efter det ges en kort förklaring av Vajrasattvamantrat och kvällen avslutas med recitation av mantrat och en kort meditation.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Metta-Bhavana Med Amitabha

Thu, 4 Nov, 2021 - 00:00
En ledd metta-bhavana-meditation från en dagretreat på centret. Genom vår föreställningsförmåga tog vi under meditationen hjälp av medkänslans röda Buddha Amitabha.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

The Buddhas Two Great Gifts to the World

Thu, 15 May, 2014 - 01:00
The Buddhas Two Great Gifts to the World. A public talk given by Ratnaguna to promote a new buddhist centre in Stockholm.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Great Faith, Great Wisdom

Mon, 12 May, 2014 - 01:00
Great faith, Great wisdom. A talk evolving around a text written during a long retreat in Spain at the end of 2013.