Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Virya: Finding Ourselves In the Service of Others

Wed, 15 Feb, 2023 - 00:00
"Why bother?" Amaladipa asks,speaking very personally about the practice of virya, drawing on her own experience of childhood suffering, her career in the probation service and, latterly, her spinal injury. Talk given on Zoom to the Stockholm sangha's Dharma night, June 2021.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Virya: Finding Ourselves In the Service of Others

Wed, 15 Feb, 2023 - 00:00
Amaladipa speaks very personally and movingly about her practice of virya, drawing on her experience of childhood suffering, her 30-year career in the probation service and, latterly, her experience of living with a spinal injury. This talk was given on Zoom at Stockholm's Dharma night.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Hyllning Av Sanghan

Thu, 26 Jan, 2023 - 00:00
En genomgång och uppläsning av hyllningen till sanghan, sangha-vandana, i den tidiga texten tiratana-vandana från palikanon. Föredrag av Achaladaya på Stockholms Buddhistcenter, måndag 23 januari 2023.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Reflektioner Om Det Goda Livet

Thu, 26 Jan, 2023 - 00:00
Ett föredrag om det goda livet och att leva ett meningsfullt liv, på en retreat för män på Dharmagiri under 2022.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Vad Handlar Buddhismen Egentligen Om?

Mon, 23 Jan, 2023 - 00:00
I detta föredrag från ett öppet hus delas buddhismens syn på sinnet. Särskilt beskrivs hur sinnet har två huvudsakliga sätt att fungera på: Ett reaktivt och ett kreativt.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

En Myriad Av Stjaernor-Padmasambhavas Symbolism

Sun, 11 Dec, 2022 - 00:00
Guru, mystiker, demontämjare, traditionsgrundare, magiker, andlig vän… Padmasambhava var en av mästarna som tog Dharma från Indien till Tibet, där han än idag ses som “en andre Buddha”. Utöver värdet av hans livsgärning och undervisning för han med sig en oerhört rik symbolism och låter det arketypiska bryta igenom till oss. Under en dagretreat var det just med symbolspråket och i den arketypiska dimensionen av Padmasambhava vi uppehöll oss. Meditativt, rituellt och interaktivt bekantade vi oss med hans attribut och deras djupare betydelse: Vajran (åskviggen/diamanten). Kranieskålen fylld med odödlighetsnektar. Treuddsstaven. De tre lagren av hans dräkt. Den gamfjäderprydda hatten.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Medvetenhetens Mirakel

Sat, 26 Nov, 2022 - 00:00
Under en kväll när det rådde snökaos i Stockholm ledde Viryabodhi ett utforskande av medvetenhet online via Zoom. Först kommer en kort introduktion till kvällen och sedan en guidad meditation. Efter tepausen hade vi även ett utforskande av temat i parreflektion, som inte spelades in. Vi utforskade då tre frågor: vad hjälper mig att utveckla medvetenhet, vad hindrar medvetenhet och sist, men inte minst, vad är medvetenhet, vad är dess kvaliteter? Stockholms Buddhistcenter 21 november 2022.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Sangha som gåva till världen

Sun, 6 Nov, 2022 - 00:00
I detta föredrag från sanghadagen 2022 delar Prasadacarin några reflektioner om hur sangha kan vara en gåva till världen. Särskilt med utgångspunkt i frågan "Vad gör ni [buddhister] för världen egentligen?".
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Omvandlande Symboler: Kremationsplatser, Dakini Och Offergåvor (3 Av 5)

Thu, 27 Oct, 2022 - 00:00
Vad kan kremationsplatser, dakinin och offergåvor säga om verkligheten och om vårt andliga liv? Ur en serie föredrag givna under en fördjupningskurs om tantrisk symbolism och dess omvandlande potential.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Omvandlande Symboler: Det Kosmiska Tillflyktstraedet (2 Av 5)

Thu, 27 Oct, 2022 - 00:00
Vad kan ett enormt lotusträd befolkat med uppvaknade varelser och historiska dharmalärare säga om verkligheten och om vårt andliga liv? Ur en serie föredrag givna under en fördjupningskurs om tantrisk symbolism och dess omvandlande potential.