Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Sjaelvupptaeckt I Det Andliga Livet

Sun, 14 Nov, 2021 - 00:00
En kväll med Viryabodhi på Dharmakvällen 8-11-21, på Stockholms Buddhistcenter. Vi kommer till den tredje myten för det andliga livet (de andra är själv-utveckling och själv-uppgivelse), som Subhuti skrev en artikel om 2004, "The Three Myths in the Spiritual Life", publicerad i Madyamavani. Kvällen inleds med 12 minuter meditation, sedan kommer föredraget. Efter det ges en kort förklaring av Vajrasattvamantrat och kvällen avslutas med recitation av mantrat och en kort meditation.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Metta-Bhavana Med Amitabha

Thu, 4 Nov, 2021 - 00:00
En ledd metta-bhavana-meditation från en dagretreat på centret. Genom vår föreställningsförmåga tog vi under meditationen hjälp av medkänslans röda Buddha Amitabha.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Sjaelvutveckling

Sun, 17 Oct, 2021 - 01:00
Som en del av utforskandet av "de tre myterna i det andliga livet", leder Pavarabodhi en kväll om den första myten, om att utveckla sig själv genom praktik, genom meditation, medvetenhet, vänlighet, en etisk träning, vänskap m.m. Dharmakvällen 11 oktober 2021 på Stockholms Buddhistcenter.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Introduktion Till De Tre Myterna

Thu, 16 Sep, 2021 - 01:00
En övergripande introduktion till "de tre myterna": Självutveckling, självuppgivelse och självupptäckande. Föredraget gavs i början av dharmakvällsterminen hösten 2021.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Amoghasiddhi Mantra

Sat, 22 May, 2021 - 01:00
The Amoghasiddhi mantra recorded and led by Munisha on 14th September 2014 in the shrine room at Adhisthana, during an ordination reunion retreat for women ordained at Il Convento in 2003. This setting created by Munisha during the summer ordination retreat at Akashavana, 2012. The tune is inspired by Spanish medieval dance rhythms. Om Amoghasiddhi Ah Hum!
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Becoming Noble

Thu, 14 Jan, 2021 - 00:00
Munisha gave this Buddha Day talk to the Swedish sangha, via Zoom, in May 2020, in the early months of the Covid 19 pandemic. The talk is in English with occasional brief translation of terms into Swedish.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

A Life In the Sangha

Mon, 28 Dec, 2020 - 00:00
Talk given on Zoom to the Stockholm Sangha to celebrate Sangha Day, in the context of the Covid 19 pandemic, Monday 30th November 2020.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Den Andliga Förmågan Tillit

Wed, 11 Nov, 2020 - 00:00
Viriyavasin ger ett föredrag om tillit (shraddha) som en av de fem andliga förmågorna, vilket var höstens tema på Dharmakvällen på Stockholms Buddhistcenter 2020.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Virya - Energi, Glöd Och Passion I Dharmalivet

Tue, 20 Oct, 2020 - 01:00
Viryabodhi pratar om virya som en del av de fem andliga förmågorna på Dharmakvällen, på Stockholms Buddhistcenter 19 oktober 2020. Vad är virya? Hur ska vi förstå den och vad utmärker den? Det kanske inte är så uppenbart som det tycks. Viryabodhi går in på två traditionella beskrivningar, de fyra rätta ansträngningarna och de fem slagen av virya. Och vad betyder egentligen Viryabodhis namn?
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Virya - Energi, Glöd Och Passion I Dharmalivet

Tue, 20 Oct, 2020 - 00:00
Viryabodhi pratar om virya som en del av de fem andliga förmågorna på Dharmakvällen, på Stockholms Buddhistcenter 19 oktober 2020. Vad är virya? Hur ska vi förstå den och vad utmärker den? Det kanske inte är så uppenbart som det tycks. Viryabodhi går in på två traditionella beskrivningar, de fyra rätta ansträngningarna och de fem slagen av virya. Och vad betyder egentligen Viryabodhis namn?