Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Dharmakvaellen

Tue, 10 May, 2022 - 00:00
En introduktion till och läsning av en Hymn (eller hyllning) till Buddha" och hans egenskaper, skriven av Matrceta som levde under det första århundrandet v.t. En viktig och poetisk text som hade stort inflytande på sanghans praktik under de kommande århundranden. Efter en introduktion till texten, läser Viryabodhi ett antal verser, som följs av en kort kontemplation, sedan spelar Helga Hullman ett kort musikstycke på fiol och efter det en stunds tyst kontemplation. I den andra delen fortsätter läsningen, kontemplatiomplation, musik etc.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Kalyana-Mitrata Och Vaenskap Inom Triratna

Sat, 7 May, 2022 - 00:00
Denna Dharmakväll på Stockholms Buddhistcenter hade vi en kalyana-mitra-ceremoni för Marcus L. Viryabodhi gav ett kort föredrag om kalyana-mitrata och andlig vänskap, där han bl.a. lyfte fram hur vänskap är en central del i alla viktiga ceremonier inom Triratna. Ceremonin ägde sedan rum inom ramen för en sjufaldig puja. Måndagen den 2 maj.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Puja som praktik

Fri, 25 Feb, 2022 - 00:00
Tre föredrag om puja, vördnad och ritual, och dess plats i den buddhistiska praktiken. Varför finns detta inslag i buddhismen och hur kan det rent praktiskt gå till? Inspelningar från en stadsretreat över en helg i februari 2022.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Sjaelvupptaeckt I Det Andliga Livet

Sun, 14 Nov, 2021 - 00:00
En kväll med Viryabodhi på Dharmakvällen 8-11-21, på Stockholms Buddhistcenter. Vi kommer till den tredje myten för det andliga livet (de andra är själv-utveckling och själv-uppgivelse), som Subhuti skrev en artikel om 2004, "The Three Myths in the Spiritual Life", publicerad i Madyamavani. Kvällen inleds med 12 minuter meditation, sedan kommer föredraget. Efter det ges en kort förklaring av Vajrasattvamantrat och kvällen avslutas med recitation av mantrat och en kort meditation.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Metta-Bhavana Med Amitabha

Thu, 4 Nov, 2021 - 00:00
En ledd metta-bhavana-meditation från en dagretreat på centret. Genom vår föreställningsförmåga tog vi under meditationen hjälp av medkänslans röda Buddha Amitabha.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Sjaelvutveckling

Sun, 17 Oct, 2021 - 00:00
Som en del av utforskandet av "de tre myterna i det andliga livet", leder Pavarabodhi en kväll om den första myten, om att utveckla sig själv genom praktik, genom meditation, medvetenhet, vänlighet, en etisk träning, vänskap m.m. Dharmakvällen 11 oktober 2021 på Stockholms Buddhistcenter.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Introduktion Till De Tre Myterna

Thu, 16 Sep, 2021 - 00:00
En övergripande introduktion till "de tre myterna": Självutveckling, självuppgivelse och självupptäckande. Föredraget gavs i början av dharmakvällsterminen hösten 2021.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Amoghasiddhi Mantra

Sat, 22 May, 2021 - 00:00
The Amoghasiddhi mantra recorded and led by Munisha on 14th September 2014 in the shrine room at Adhisthana, during an ordination reunion retreat for women ordained at Il Convento in 2003. This setting created by Munisha during the summer ordination retreat at Akashavana, 2012. The tune is inspired by Spanish medieval dance rhythms. Om Amoghasiddhi Ah Hum!
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

Becoming Noble

Thu, 14 Jan, 2021 - 00:00
Munisha gave this Buddha Day talk to the Swedish sangha, via Zoom, in May 2020, in the early months of the Covid 19 pandemic. The talk is in English with occasional brief translation of terms into Swedish.
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio

A Life In the Sangha

Mon, 28 Dec, 2020 - 00:00
Talk given on Zoom to the Stockholm Sangha to celebrate Sangha Day, in the context of the Covid 19 pandemic, Monday 30th November 2020.