Stockholm

Sjaelvutveckling

On Sun, 17 October, 2021 - 01:00
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio
Som en del av utforskandet av "de tre myterna i det andliga livet", leder Pavarabodhi en kväll om den första myten, om att utveckla sig själv genom praktik, genom meditation, medvetenhet, vänlighet, en etisk träning, vänskap m.m. Dharmakvällen 11 oktober 2021 på Stockholms Buddhistcenter.
Log in or register to take part in this conversation