Stockholm

Ritual för Nytt Buddhistcenter

On Sun, 29 September, 2013 - 13:06
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
Igår på kick-offen reciterade vi denna text, som i lite annan form användes när vi kampanjade för ett nytt retreatcenter för några år sedan (nästan 10 år). Det kommer nog ett referat av vad vi gjorde, intryck och bilder, men det var en härlig e.m. och kväll.

Ritual för Nytt Buddhistcenter i Stockholm
25 september 2013

först, ”Ceremoni för tillägnan” (byt ut ”plats” med ”buddhistcenter”)

Ritual för frågan om hjälp
(från Ratana sutta och Viryabodhis penna)

Alla väsen som är samlade här – om det är jordaväsen eller luftväsen – må ni alla vara lyckliga och noga lyssna till det som här säges. Lyssna, ni väsen, och var uppmärksamma:
Må ni möta det folk som frambär offergåvor till er (dag och natt) med kärleksfull vänlighet. Och må ni skydda dem innerligt.

Alla väsen som är samlade här – om det är jordaväsen eller luftväsen – må vi alla hylla Buddha (den upplyste). Tathagata hyllas av både gudar och människor. Må det bli fred.

Alla väsen som är samlade här – om det är jordaväsen eller luftväsen – må vi alla hylla Dharma (Buddhas lära). Tathagata hyllas av både gudar och människor. Må det bli fred.

Alla väsen som är samlade här – om det är jordaväsen eller luftväsen – må vi alla hylla Sangha (Buddhas gemenskap). Tathagata hyllas av både gudar och människor. Må det bli fred.

Alla väsen som är samlade här – om det är jordaväsen eller luftväsen – må ni alla vara lyckliga och noga lyssna till det som här säges. Lyssna, ni väsen, och var uppmärksamma:

Vi som frambär offergåvor till er
är följeslagare till Buddha (den uppvaknade).
Vi övar oss i hans Dharma, (godhetens och sanningens väg)
och gläds över Sanghans (de upplystas) natur.
Vi är samlade här, för att be er att hjälpa oss
att finna ett ställe – ett nytt Buddhistcenter –
där vi kan utöva Buddhas lära
och skapa en levande gemenskap,
och sprida det frigörande ordet
– till förmån för alla varelser.
Må detta ställe bli vackert och harmoniskt,
må det gynna vår gemensamma praktik och
må många väsen finna vägen
till den sanna lyckan just där.

Alla väsen som är samlade här – om det är jordaväsen eller luftväsen – må ni alla vara lyckliga.
Må vi finna det vi söker och sedan visa vår tacksamhet och leva upp till den stora vägens löften.

Må det bli fred!

(följt av mantra, exv. Shakyamuni, Avalokiteshvara, Padmasambhava, Tara, Vajrasattva, eller andra.)

[Tilläg, om man vill, men ovan räcker för det mesta, i min smak.]

Upplysningsverser

Jag tar tillflykt till Buddhorna, Dharma och Sangha,
till dess upplysningen har uppnåtts.
Genom kraften i denna min övning,
Må buddhaskapet uppnås, till förmån för alla varelser.

Må alla varelser äga lycka och dess stödjande villkor.
Må alla varelser befrias från lidandet och dess villkor.
Må alla varelser få uppleva den stora deltagande glädjen, bortom sorgen.
Må de besitta det jämnmod, som omfattar alla upplevelser med kärlek,
om de är svåra eller glädjefyllda.
Log in or register to take part in this conversation