Stockholm

Ratnaguna leder metta bhavana & talar om den stora kärleken

On Wed, 29 May, 2013 - 14:49
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
Under sitt besök i maj 2013 undervisade den mycket uppskattade Ratnaguna både på en ordensmitradag, ledde en workshop på Buddhadagen och slutligen, på Sanghakvällen den 27 maj, ledde han en metta bhavana meditation och gav ett föredrag om ett tema i mahayanatexten Vimalakirti Nirdesa: The Great Love. Nu kan du lyssna på dem:

ledd metta bhavana:
http://www.freebuddhistaudio.com/audio/details?num=LOC1677

föredraget, The Great Love:
http://www.freebuddhistaudio.com/audio/details?num=LOC1678
Log in or register to take part in this conversation