Stockholm

Medvetenhetens Mirakel

On Sat, 26 November, 2022 - 00:00
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio
Under en kväll när det rådde snökaos i Stockholm ledde Viryabodhi ett utforskande av medvetenhet online via Zoom. Först kommer en kort introduktion till kvällen och sedan en guidad meditation. Efter tepausen hade vi även ett utforskande av temat i parreflektion, som inte spelades in. Vi utforskade då tre frågor: vad hjälper mig att utveckla medvetenhet, vad hindrar medvetenhet och sist, men inte minst, vad är medvetenhet, vad är dess kvaliteter? Stockholms Buddhistcenter 21 november 2022.
Log in or register to take part in this conversation