Stockholm

Hymn till Buddha, med levande musik

On Tue, 10 May, 2022 - 00:00
Free Buddhist Audio's picture
Free Buddhist Audio
En introduktion till och läsning av en Hymn (eller hyllning) till Buddha" och hans egenskaper, skriven av Matrceta som levde under det första århundrandet v.t. En viktig och poetisk text som hade stort inflytande på sanghans praktik under de kommande århundranden. Efter en introduktion till texten, läser Viryabodhi ett antal verser, som följs av en kort kontemplation, sedan spelar Helga Hullman ett kort musikstycke på fiol och efter det en stunds tyst kontemplation. I den andra delen fortsätter läsningen, kontemplatiomplation, musik etc.
Log in or register to take part in this conversation