Sangharakshita Memorial Space

Bhante Urgyen Sangharaksit

On Thu, 1 November, 2018 - 09:51
atishnnby's picture
atishnnby

भन्ते उर्गेन संघरक्षित 

भन्ते तुम्ही आमची प्रेरणा आहात शिलरूपी गंध आहात
प्रज्ञारूपी दृष्टी तुमची करुणेचा अथांग सागर आहात 

अज्ञानरुपी वाळवंटात फुलवलेली बाग आहात
माणुसकीचा धम्म तुमचा विर्याची खान आहात 

त्रिरत्नावर श्रद्धा तुमची त्याचे तुम्ही अभिवेक्ती आहात 
शरणगमनाचे चैतन्य नवे त्या चैतन्याचे प्रखर तेज आहात 

धम्म हीच संपत्ती तुमची त्याचे सुवर्ण पान आहात 
बोधिसत्वाचे रूप तुमचे संघाचे आधारस्तंभ आहात 

सत्याचा मार्ग तुमचा तुम्ही निर्वाणाचे धनी आहात
भन्ते आजही तुम्ही आमच्या हृदयात जिवंत आहात
भन्ते आजही तुम्ही आमच्या हृदयात जिवंत आहात

ATISH MESHRAM
Log in or register to take part in this conversation