Dharmagiri night sky

Texter från den Tysta retreaten, 27–31 augusti 2014

On Mon, 1 September, 2014 - 11:01
Viryabodhi's picture
Viryabodhi
Här är de texter vi hade på den tysta retreaten, 27-31 augusti 2014.
Du kan ladda ned dem. Jag hoppas jag fått med de flesta. Meddela mig annars.

Här är en länk till föredrag om hela temat, med Maitreyabandhu om vägen och Buddha:
http://www.freebuddhistaudio.com/series/details?ser=X66

Men här klistrar jag också in den första dikten jag läste.

HOLIDAY

Take a holiday.

Take a holiday from being someone.

Take a holiday from being somewhere.

Take a holiday from it being a time.

Take a holiday from it being now.

Take a break from wanting things.

A holiday from hopes.

Let things not happen after all.

Take a break from fearing things.

Let the universe do what it pleases.

It will anyway.

The universe is having a holiday.

Why not you?

by Kamalashila

(Total Immersion retreat, 2012)

Log in or register to take part in this conversation