Cardiff Buddhist Centre

Creu sangha Cymraeg / Creating a Welsh speaking sangha

On Wed, 12 October, 2022 - 10:58
Cardiffbuddhistcentre's picture
Cardiffbuddhist...

Ein gweledigaeth yw cael y Dharma ar gael i bawb yn eu mam iaith. I roi cyfle i bawb sy’n ymarfer y Dharma i gysylltu yn fwy llawn efo cryfder emosiynol sy’n dyfod trwy ymarfer yn eich mam iaith. Tydi’r Gymraeg ddim yn ffurf niwtral o gyfathrebu i siaradwyr Cymraeg, mae’n rhan hanfodol o ddiwylliant arbennig i Gymry Cymraeg, mae’r iaith ynghlwm a’r galon ac felly yn linc uniongyrchol i’r bywyd emosiynol. Mi ydan ni eisiau’r Dharma fod yn rhan o’r diwylliant pwysig yma.

Yng Nghymru, tan yn ddiweddar, nid oedd y Dharma ar gael yn Gymraeg a does dim llawer o adnoddau Dharmig ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ystod y cyfnod clo, fe ddaeth grwp bach o Fwdhyddion at ei gilydd i ymarfer ar lein. Er bod y Bwdhyddion hyn i gyd yn drwyadl yn Saesneg, nid Saesneg oedd iaith gyntaf y mwyafrif ohonynt ac felly maent yn teimlo ar adegau eu bod yn ymarfer mewn iaith dramor pan yn ymarfer drwy’r Saesneg. Efo’ch cefnogaeth chi, mae’r grwp yma o Aelodau Triratna, Mitras a phobl sy’n newydd i’r Dharma o Gymru ac ar wasgar drwy’r byd yn awyddus i rannu y Dharma yn ehangach.

Yr ydym yn ceisio codi arian i greu mwy o adnoddau Cymraeg er mwyn cynnal a chreu Sangha Cymraeg o bobl sydd eisiau ymarfer trwy’r Gymraeg. Mi fydd yr adnoddau newydd hyn yn cefnogi creu cyrsiau newydd trwy y Gymraeg ac felly yn caniatau inni gysylltu efo mwy o bobl newydd ac yn gwneud y Dharma yn rhan o ddiwylliant Cymreig.

—————————————————————————————————————-

Our vision is for the Dharma to be accessible to all in one’s mother tongue. To offer everyone practising the Dharma the opportunity to connect more fully with their cultural and emotional sources of strength and inspiration. The Welsh language isn’t just a neutral medium of communication, it is the heart of a distinct Welsh language culture, the language of the heart, the mother tongue, and a direct link to the inner emotional world. We want the Dharma to become part of that culture.

The Dharma in Wales has until recently only been available through the medium of English. There are few Dharma resources available in Welsh. During the lockdown, a group of Welsh speakers set up a small online group to practice together.  Members of this group say that although they are fluent in English, it is their second language and they will never be fully “at home” in English: it is, in some sense, foreign to them.

We are seeking funds to create new Welsh language materials and resources that will help us engage and build a new thriving Welsh language sangha.  The materials and resources will support us to develop new courses to engage with Welsh-speaking newcomers bringing the Dharma to the emotional heart of Wales.

Mae eich rhodd yn cyfrif am DDWBL! / Your gift counts for DOUBLE!

https://futuredharma.org/creu-sangha-cymraeg/

Tags: 
Log in or register to take part in this conversation

Responses

Sally Eaves's picture

Syniad da. Faint ohonoch chi yn y sangha cymraeg?