Suchandra's picture
Suchandra

Women Going For Refugee Retreat

Sat, 31 Oct, 2015 - 13:24

Women Going For Refugee Retreat

Sat, 31 Oct, 2015 - 13:24

From 24th Oct to 1st Nov 2015 Women Going for Refugee Retreat led by Dhni. Subhajaya along with other 9 Dhammacharini. It is attend by 35 mitra who has ask for ordination from khed, Aurangabad, Nagpur, Kalewadi, Dapodi, Ulhasnagar and Mumbai Center. Subject of Retreat was Going for Refugee.

Saddhammapradip's picture
Saddhammapradip

Mitra Study Retreat "Sigal Sutta"

Sat, 3 Oct, 2015 - 05:29

Mitra Study Retreat "Sigal Sutta"

Sat, 3 Oct, 2015 - 05:29

“Sigal suta” Mitra study retreat held at Saddhammapradip Meditation Retreat Centre Bhaje.25 Dhamma mitras all over from different places like Mumbai, Nagpur, GOA, HYDERABAD, kOLHAPUR , Solapur, Dapodi etc.participated. Dh.Anandbodhi led it and I supported in all activities like morning dual meditation, afternoon meditation, group discussions, evening puja and mediation.. Feel Happy. My entry was all of a sudden in emergency. I enjoyed.- Dhammachari Prajnaditya

Saddhammapradip's picture
Saddhammapradip

Workshop by Dh. Chandrashil

Wed, 30 Sep, 2015 - 05:25

Workshop by Dh. Chandrashil

Wed, 30 Sep, 2015 - 05:25

नुकतेच सधम्म प्रदीप रिट्रीट सेंटर भाजे गांव तालुका मावळ लोणावळा इथे  तीन दिवसीय विशेष धम्म चिंतन कार्यशाळा यशस्वी रित्या पार पडली त्या मध्ये धम्म जीवन जगत असताना कौटुम्बिक संतुलन कैसे राखयाचे या विषयावर त्रिरत्न बौद्ध महासंघाचे भारतातील उपाध्याय आदरणीय धम्मचारी चंद्रशील यांचे अत्यंत मोलाचे मार्गदर्शन लाभले 
तसेच त्रिरत्न बौद्ध महासंघाचे जेष्ठ धम्मचारी अनंत मित्र, मंजूचित्त, अचलदीप, तेजोवज्र यांच्या समवेत धम्म मित्र सुधाकर इंगावले, आणि मुकुंद भास्कर यांचा समावेश होता. वरील विषयावर उपाध्याय धम्मचारी चंद्रशील यांनी आपल्या उत्कृष्ट शैलीतून संतुलन कैसे साध्य करायचे, जुनी जीवन पद्धती आणि विद्यमान जीवन पद्धती मध्ये कोणता मूलभूत फरक आहे, आणि आपल्या स्व अनुभुवातून कुटुंबामध्ये संतुलन राखण्यासाठी तथागतांचा मूळ सिद्धांत कसा काम करतो ते शास्त्रीय पद्धतीने स्पष्ठ केले, तथागतांचे मूळ सिद्धांत प्रत्येक्षात कसे काम करतात ते अतिशय सखोलपने मांडून सिद्ध केले अनेक प्रकारचे प्रश्न विचारुन् अगदी सहज चर्चा घडवून आणली त्यामध्ये सर्वांनी अगदी मुक्त पणे चर्च्या केली त्यामध्ये जणू कही खजान्यामधील अनेक रत्न सापडत आहेत असेच वाटत होते त्याचीच साक्ष ठेवून वरील फोटोच्या जागेची निवड केली पाठी मागे छोटासा बोधि वृक्ष आहे त्याची जस जसी वाढ होईल तसी आम्ही आमच्या प्रामाणिक आचाराणाने आध्यात्मिक प्रगतित वाढ होईल …..नमो बुद्धाय जय भिम…..
 

Saddhammapradip's picture
Saddhammapradip

Introduction Retreat

Tue, 22 Sep, 2015 - 11:11

Introduction Retreat

Tue, 22 Sep, 2015 - 11:11

19th to 22nd Sept 15 Introduction Retreat. Chikun, meditation and puja as well as bit Dhamma study introduce by Dhammadeep and Raj Mohan. Walking to Caves as well.

Saddhammapradip's picture
Saddhammapradip

Anagarika Dhammapal Jayanti

Fri, 18 Sep, 2015 - 11:37

Anagarika Dhammapal Jayanti

Fri, 18 Sep, 2015 - 11:37

Doctor’s and Officer’s Maitreya Group from Ambernath led by Dhammacharini Taranavita visit Saddhamma Pradeep Retreat Center on Occasion of Anagarika Dhammapal Jayanti. Around 60 people with children were present, group was address by Dh. Ratnashil.

In Evening Dh. Atapchitta has given introduction of Anagarika Dhammapal to Community members.

Saddhammapradip's picture
Saddhammapradip

Invitee Going For Refugee Retreat for Women

Fri, 18 Sep, 2015 - 11:22

Invitee Going For Refugee Retreat for Women

Fri, 18 Sep, 2015 - 11:22

From 9th to 16th Sept 15 Invitee  Women Going for Refugee retreat led by Dhammacharini Karunamaya translated by Dhni. Tarahardhya. Retreat was attend by 50 dhammamitra and Six Dhammacharini. Dhammamitra from Aurangabad, Bhusawal, Nanded, Pune, Mumbai, Ratnagiri from Western part of Maharashtra.

Saddhammapradip's picture
Saddhammapradip

Community Dhamma Study Class

Sun, 13 Sep, 2015 - 09:28

Community Dhamma Study Class

Sun, 13 Sep, 2015 - 09:28

On 8th Sept 2015 Community Dhamma Study Class dedicated to Alexandra David-Neel on her death Anniversary with Buddha puja, metta vikas and study.

Saddhammapradip's picture
Saddhammapradip

Women's Mitra Study Retreat

Sun, 13 Sep, 2015 - 04:20

Women's Mitra Study Retreat

Sun, 13 Sep, 2015 - 04:20

From 3rd to 9th sept 2015 Women’s mitra study retreat attended by 52 mitra and 6 Dhammacharini. It is led by Dhammacharini Shubhajaya, Dhni. Abhayvati and Dhni. Bodhiratna. Talk given by Dhammachrini Ratnashri on Five Spiritual Faculty.

Saddhammapradip's picture
Saddhammapradip

Bhante 90th Birthday Celebration in Community

Wed, 2 Sep, 2015 - 12:58

Bhante 90th Birthday Celebration in Community

Wed, 2 Sep, 2015 - 12:58

Community at Saddhamma Pradeep Retreat center celebrated Bhante 90th Birthday in morning by talking about memory of Bhante, watching Bhante Final tour video to India and in evening puja led by Dhammamitra Dhammadeep and Cheif quest on this occasion was Dh. Milind Shakya from Dapodi. Sadhamma Pradeep Retreat center is having one box among 56 distributed all over world. It was 12th year of opening box and doing ritual and devotion practice.

Saddhammapradip's picture
Saddhammapradip

Order Weekend

Wed, 2 Sep, 2015 - 12:33

Order Weekend

Wed, 2 Sep, 2015 - 12:33

From 27th to 30th Aug 2015 Order Weekend at Saddhamma Pradeep Retreat Center. Subject for Order Weekend was going Deeper in Dhamma Practice. In weekend Dh. Yashosagar talk on Going Deeper in Dhamma Practice by means of Mind Watching. Dh. Jnandhavaj talk on Going Deeper in Dhamma Practice by means of Kalyana Mitrata and Dh. Karmavajra talk on Going Deeper in Dhamma Practice by menas of Work for Order.

Around 60 order members from various center attended it. Among them 15 were Dhammacharini. It...